نتایج انتخابات

نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم در شهرستان بانه:
تعداد آراء صحیحاحمدی نژادرضاییكروبیموسوی
42243 16552 426 1520 23745

 

  • نتایج انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بانه و سقز:

 

محمد میرزایی

محمد قدمی

رزگار محمدی

محمد صلاحی

افسانه توپچی

لقمان حسنی

محمد سلیم زهرابی

فخرالدین حیدری

محسن بیگلری

896

1501

2447

3549

3847

7977

20227

38154

44427