معرفی فرمانداری

فرمانداری بانه

 

 

بنا بر تصویب هیات وزیران و به پیشنهاد وزارت کشور در یازدهم شهریور ماه 1325 بخش سقز به شهرستان تبدیل شد و مرکز فرمانداری هم در شهر سقز قرار گرفت و بخش بانه نیز از شهرستان سنندج منتزع و بخش تابع سقز منظور شد و در سال 1342 نیز فرمانداری شهرستان بانه تاسیس گردید.

فرماندار بانه

 

 
  • نام و نام خانوادگی: محمد فلاحی
  • مدرك تحصیلی: لیسانس علوم سیاسی
  • سمت: فرماندار شهرستان بانه
  • محل تولد: مریوان
  • تاریخ تولد: 1347
 سوابق كاری:
کارشناس استانداری کردستان
بخشدار بخش ننور شهرستان بانه
معاون فرماندار مریوان
معاون مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری کردستان
سرپرست دفتر سیاسی و انتخابات استانداری کردستان
فرماندار مریوان
فرماندار بانه


پرسنل فرمانداری شهرستان بانه

1

فرماندار 

آقای محمد فلاحی

طبقه دوم

 

 

2

مسئول دفتر فرماندار 

آقای ماجد شیخ­ الاسلامی 

 

 

 

3

رئیس دفتر سیاسی 

آقای محمد امین زاده

4

سرپرست بازارچه مرزی سیرانبند 

آقای محمد رحیمی 

5

کارشناس امور اجتماعی فرهنگی

کارشناس سیاسی انتظامی

خانم تافگه حسن پور

خانم معصومه صوفی 

6

مشاور فرماندار در امور بانوان 

خانم فاطمه محمدی 

7

دبیرخانه و بایگانی محرمانه 

آقای سردار کریم نژاد 

8

کارشناس سیاسی

آقای فرزاد خدری

9

متصدی خدمات عمومی

آقای اسماعیل مرخزی 

10

معاونت سیاسی و اجتماعی

آقای نژاد شهیدی

طبقه اول

 

 

11

معاونت برنامه ریزی و عمران

-

12

مسئول دفتر معاونین

آقای سیروان امینی 

13

کارشناس امور اجتماعی و انتخابات

خانم نیشتمان خانی

14

رئیس اداره عمران

آقای طه منزه 

15

مسئول امور اداری و مالی 

آقای فریدون شریفی

16

پشتیبان شبکه و فن آوری  

خانم مرجان خرسندی

آقای دارا خاکسار

17

کارشناس امور شوراهاکارشناس

 

 

امور شهری و روستایی

 

 

 

 

آقای ابراهیم شریفپور

آقای محمد علی منتظری

18

مسئول مالی دهیاریها

خانم چنور کریمی

 

آقای هادی خانی

آقای رضا اسماعیلی

19

 

 

20

                           اموال و انبار 

آقای محمد رشیدی

 21

                          حسابدار و كارپرداز

آقای سعدالله صحرانورد

22

کارشناس عمران و برنامه ریزی 

آقای فریدون فرامرزی

آقای کاوه امین نژاد

آقای بهاالدین حیدری

23

   مسئول آموزش و یارانه

آقای نجم الدین خدایی

24

دبیرخانه

مسئول دبیرخانه

مسئول بایگانی 

 

 

 

نامه­ رسان

 

خانم په شیو زاهدی

 آقای رزگار باوانی

آقای محمد علی سعیدی

آقای فریدون رحیمی

 

25

ماشین نویس 

آقای رزگار باوانی

26

متصدی خدمات عمومی

آقای محمد امینی

آقای یادگار عظیمی پناه


27

مسئول روابط عمومی

آقای علی رحیمی

طبقه همكف

 

28

بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

   آقای محمد هادی سوری

29

نقلیه 

آقای صلاح مصطفوی

 آقای محمد علی علیپور

30

مخابرات و تاسیسات

آقای هیرش معروفی 

31بازارچه مرزی

 

32

متصدی امور دفتری بازارچه 

آقای علی نظیری