بخشداریها

معرفی بخشداریها

شهرستان بانه دارای 4 بخش می باشد كه عبارتند از:

 • بخش مركزی
 • بخش نمشیر
 • بخش ننور
 • بخش آرمرده

شهرها: بانه، آرمرده، كانی سور، بوئین

بخش نمشیر
 • دهستان کانی‌سور
 • دهستان نمشیر
 • دهستان بوالحسن

شهر: کانی‌سور

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش نمشیر شهرستان بانه در سال ۱۳۸۵ برابر با 19216 نفر بوده است مركز این بخش شهر كانی سور میباشد كه جمعیت این شهر در سال ۱۳۸۵، برابر با 1141 نفر در قالب 240 خانوار بوده  كه 573 نفر آنها را مرد و 568 نفر را زنان تشكیل می دهند.

بخشداری نمشیر

پرسنل بخشداری نمشیر
ردیفعنوان
بخشدار آقای اسماعیل محمدی

امور اجتماعی و انتخابات و شوراهای اسلامی

امور عمرانی

آقای بهمن رحمان زاده

آقای آرمان امین زاده

آقای سیروس عزیزیان

متصدی امور بخشداری آقای ناصر سلیمی
امور خدماتی آقای كیوان محمدزاده
بخش مرکزی شهرستان بانه

دهستان شوى (بانه)

شهر: بانه

شهر بانه مرکز شهرستان بانه در فاصله ۲۷۰ کیلومتری شمال غربی سنندج در ابتدای راه آسفالت بانه - سردشت قرار گرفته است.که با شهرستانهای بوکان سردشت سقز هم مرز است.

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش مرکزی شهرستان بانه در سال ۱۳۸۵ برابر با 79175 نفر بوده است

بخشداری مركزی
پرسنل بخشداری مركزی
ردیفعنوان
بخشدار آقای محمد امین صبوری

امور اجتماعی و انتخابات و شوراهای اسلامی

امور شهری و روستایی

امور عمرانی

آقای جلال شهیدی

-

متصدی امور بخشداری

آقای رشید قلعه گاهی

آقای فاتح توکلی

 

امور خدماتی آقای بختیاروطن دوست
بخش آرمرده
 • دهستان پشت آربابا
 • دهستان بله كه

شهر: آرمرده

این شهر در بخش آرمرده شهرستان بانه قرار گرفته است. جمعیت این شهر در سال ۱۳۸۵، برابر با ۲٫۲۵۹ نفر بوده است

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش آرمرده شهرستان بانه در سال ۱۳۸۵ برابر با 10713 نفر بوده است

بخشداری آرمرده

ردیفعنوان
بخشدار آقای سیدعارف رحمانی
سیاسی و انتظامی  آقای کریم بارانی

 امور شهری و روستایی

امور عمرانی

آقای سامان بهاری

امور خدماتی آقای عبدالمجید شریف زاده
بخش ننور
   • دهستان بوئین
   • دهستان ننور

شهر: بوئین سفلی

شهری است در استان کردستان در غرب ایران. این شهر در بخش ننور شهرستان بانه قرار گرفته است. جمعیت این شهر در سال ۱۳۸۵، برابر با ۱٫۱۳۲ نفر بوده است این شهر دارای منابع آبی فراوانی است. از چشمه های معروف آن نچیران و کانی بیدها و سوله می باشد که از اولی برای کشتزارها از دومی برای مصارف عمومی بانه و از سومی صرفاً برای مصارف گله های این منطقه استفاده می شوند

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش ننور شهرستان بانه در سال ۱۳۸۵ برابر با 9563 نفر بوده است

بخشداری ننور

ردیفعنوان
بخشدار آقای محمد رحیمی
امور  شهری و روستایی آقای امید عباسی
راه و ساختمان آقای افشین حسین پور
امور خدماتی آقای ابراهیم معروفی
بالا