اطلاعات تماس با فرمانداری بانه

تلفنهای تماس:

  • 08754260118
  • 08754264502
  • 08754264503

آدرس: استان کردستان- بانه- خیابان شهید مطهری فرمانداری بانه- کد پستی: 48315-68917

فرم الکترونیکی ارتباط با فرمانداری