آگهی انتخابات

جهت اطلاع شهروندان گرامی ، آگهی انتخابات به شرح ذیل اعلام میگردد:

 

 

 

 

                                    بسمه تعالی

فرم شماره 13

شماره: 8013 - ر

تاریخ: 12/03/1392

جمهوری اسلامی ایران

وزارت كـشور

آگهی انتخابات

در اجرای ماده 45 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 39 قانون تشكیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران ،  به آگاهی مردم شریف شهرستان بانه می رساند كلیه كسانی كه به استناد   قانون انتخابات حق شركت در انتخابات را دارند، برای ثبت نام و دریافت برگ رأی در تاریخ 24/03/1392 از ساعت 8:00 صبح لغایت 18:00 بعد از ظهر با در دست داشتن شناسنامه و كارت ملی به یكی از شعب ثبت نام و اخذرأی مشروح زیر مراجعه نموده و پس از ثبت نام، رأی خود را در صندوق رأی بیندازند .

 

-           مركز شهرستان و بخش مركزی  :

شعبه  ثابت  شماره 1  ثبت نام و اخذ رای واقع درشهر بانه - چهار راه ثبت احوال - دبیرستان کاوه محمدی

شعبه  ثابت  شماره  2 ثبت نام و اخذ رای واقع درشهر بانه - محله اماکن - مسجد قبله

شعبه  ثابت  شماره 3  ثبت نام و اخذ رای واقع درشهر بانه - خیابان شهید مطهری جنب مسجد رسالت - مدرسه کمالی

شعبه  ثابت  شماره 4  ثبت نام و اخذ رای واقع درشهر بانه - چهار راه سازمان آب - مرکز بهداشتی و درمانی شماره 4

شعبه  ثابت  شماره 5  ثبت نام و اخذ رای واقع درشهر بانه - محله عثمان آباد - مسجد حضرت ابوبکر (رض)

شعبه  ثابت  شماره 6  ثبت نام و اخذ رای واقع درشهر بانه - خیابان وفایی دبستان شهید لطفی

شعبه  ثابت  شماره 7  ثبت نام و اخذ رای واقع در شهربانه - خیابان امام خمینی - روبروی آموزش و پرورش - مدرسه شهید رودباری

شعبه  ثابت  شماره 8  ثبت نام و اخذ رای واقع درشهر بانه - خیابان امام خمینی - مسجد شیخ الاسلام

شعبه  ثابت  شماره 9  ثبت نام و اخذ رای واقع درشهر بانه - خیابان صلاح الدین ایوبی - مدرسه شهید بهشتی

شعبه  ثابت  شماره 10  ثبت نام و اخذ رای واقع درشهر بانه - خیابان طالقانی - دبستان بنت الهدی صدر

شعبه  ثابت  شماره 11  ثبت نام و اخذ رای واقع درشهر بانه چهار راه سلیمانبگ- مرکز بهداشتی و  درمانی شماره 1

شعبه  ثابت  شماره 12  ثبت نام و اخذ رای واقع درشهر بانه -  بلوار سلیمان بگ - دبیرستان پسرانه شاهد

شعبه  ثابت  شماره 13  ثبت نام و اخذ رای واقع درشهر بانه - خیابان شهید رجایی - دبستان حاج عبدالله نویدی

شعبه  ثابت  شماره 14  ثبت نام و اخذ رای واقع درشهر بانه - فاز دوم گلشهر - مدرسه راهنمایی دخترانه فضیلت

شعبه  ثابت  شماره 15  ثبت نام و اخذ رای واقع درشهر بانه - فاز دو م گلشهر - دبستان پسرانه امام خمینی (ره)

شعبه  ثابت  شماره 16  ثبت نام و اخذ رای واقع درشهر بانه - شهرک دادگستری - مسجد محمد رسول الله (ص)

شعبه  ثابت  شماره 17  ثبت نام و اخذ رای واقع در شهربانه - روبروی مجتمع آپارتمانی دوزین - دبیرستان شهید صدوقی

شعبه  ثابت  شماره 18  ثبت نام و اخذ رای واقع درشهر بانه - محله صالح آباد - دبستان شهید فهمیده

شعبه  ثابت  شماره 19  ثبت نام و اخذ رای واقع درشهر بانه - خیابان شهید قادرخان زاده - دبیرستان دخترانه حجاب

شعبه  ثابت  شماره 20  ثبت نام و اخذ رای واقع درشهر بانه - بلوار بلال حبشی - مسجد سادات

شعبه  ثابت  شماره 21  ثبت نام و اخذ رای واقع درشهر بانه - شهرک توحید - دبستان یادگار امام

   شعبه  ثابت  شماره 22  ثبت نام و اخذ رای واقع درشهر بانه - ابتدای بلوار مرزبانان - مدرسه راهنمایی  شهید رجایی

شعبه  ثابت  شماره 23  ثبت نام و اخذ رای واقع درشهر بانه - کوی فرهنگیان - دبستان شهید عظیمه خاکی

شعبه  ثابت  شماره 24  ثبت نام و اخذ رای واقع درشهر بانه - میدان آزادی - مدیریت جهاد کشاورزی

شعبه  ثابت  شماره 25  ثبت نام و اخذ رای واقع درشهر بانه - خیابان  شهداء  - جمعیت هلال احمر

شعبه  ثابت  شماره 26  ثبت نام و اخذ رای واقع درشهر بانه - بلوار مرزبانان - محله مولوی - مسجد مولوی

شعبه  ثابت  شماره 27  ثبت نام و اخذ رای واقع درشهر بانه - محله احمد آباد - جنب مجتمع مسکن مهر مسجد حضرت عایشه (رض)

شعبه  ثابت  شماره 28  ثبت نام و اخذ رای واقع درشهر بانه - خیابان سید جمال الدین اسدآبادی - دبستان دکتر حسابی

شعبه  ثابت  شماره 29  ثبت نام و اخذ رای واقع درشهر بانه - بلوار مرزبانان - مسجد شمسی

شعبه  سیار  شماره 30  ثبت نام و اخذ رای واقع در بانه  - محله های بروژه کهنه - - ستاد  فرماندهی  هنگ مرزی  ستاد فرماندهی انتظامی - فرماندهی سپاه پاسدران و بیمارستان صلاح الدین  ایوبی و ...

شعبه  سیار  شماره 31 ثبت نام و اخذ رای واقع در بانه - خانه های سازمانی انتظامی - پادگان شهید فرجی - پادگان ارتش زندان و ...  

شعبه  ثابت  شماره 32  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش مرکزی - روستای شوی ، مدرسه زینب کبری

شعبه  سیار  شماره 33  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش مرکزی -روستاهای ترخان آباد (مدرسه ) ، رشیدقلعه (مسجد) ،مجسه (مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 34  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش مرکزی- روستاهای دروله(مدرسه) قروچای (مسجد) ،سبدلو (مدرسه کوثر)

شعبه  سیار  شماره 35  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش مرکزی- روستاهای سرسونج (مدرسه) سونج (مدرسه ) ،بنه خوی (مدرسه) ،بلوه (مدرسه) ،کانی ناو(مسجد)

شعبه  سیار  شماره 36 ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش مرکزی-  روستاهای سفیداره(مدرسه)،برده ره ش (مدرسه) ،سیچان (مدرسه)،قایبرد(مسجد)

شعبه  سیار  شماره 37  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش مرکزی- روستاهای بنه رزان(مدرسه)،کوپیچ سفلی(مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 38  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش مرکزی- روستاهای سرقل(مدرسه)،نژو(مدرسه) ، صدبار (مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 39  ثبت نام و اخذ رای واقع  در بخش مرکزی- روستاهای خشکدره(مدرسه)، ساوان(مدرسه)، عمرشال (مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 40  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش مرکزی - روستاهای کوخ اله(مسجد) ،شرگه(مسجد)،میرآبادسفلی(مسجد)سویرو(مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 41  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش مرکزی- روستاهای کوپیچ علیا ( مسجد )خواجه امیر ( مدرسه) ،

-          بخش ننور

شعبه  ثابت  شماره 1  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش مرکزی - مدرسه راهنمایی فتح

شعبه  سیار  شماره 2  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش ننور- روستاهای كانی گویژان(مدرسه) ، باشوان (مدرسه)، باشوان كهنه(مسجد) ، كلاهدول (مدرسه)، كانی فقه(مسجد) ، اشترآباد (مسجد)، كانی سور (مدرسه)وقلی آباد(مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 3  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش ننور-  روستاهای عصرآباد (مدرسه)، كانی شیلان(مدرسه) ،(پاسگاهای مرزی رستمی ،سیرانبند ،بازارچه سیرانبند ، هنگه ژال، ننور ، برویشكانی(پاسگاه) ) ، وروستای برویشكانی (مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 4  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش ننور-روستاهای  ششه(مدرسه) ، شیلمان (مدرسه)، سرتزین(مدرسه) ، ننور(مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 5  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش ننور -روستاهای هنگه ژال (مدرسه)، عباس آباد(مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 6  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش ننور روستاهای  قولستر (مدرسه)، خوری آباد(مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 7  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش ننور- روستاهای گویزله (مدرسه)،درگاه شیخان(مدرسه) ، محمدعلی آباد(مدرسه) ، كانی سیب (مدرسه)،  ولی آباد (مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 8  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش ننور -روستاهای ناوه (مدرسه)، كریم آباد(مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 9  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش ننور -روستاهای بژی (مدرسه)، چیچوران(مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 10  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش ننور -روستاهای انجیله علیا(مدرسه)ء ، انجیله سفلی (مدرسه)، پیرغنی(مدرسه) ، سفیدكمره (مدرسه) ،كیوله(مدرسه)  

شعبه  سیار  شماره 11  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش ننور -روستاهای  دوسینه (مدرسه)، بوئین علیاء (مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 12 ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش ننور -روستاهای هواره خول  (مدرسه)، مرقد(مدرسه) ، كویره گویزه (مدرسه)، سورین(مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 13  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش ننور -روستاهای هرمه رزیان(مدرسه) ،هفتاش(مدرسه) ، بیاندره(مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 14  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش ننور -روستاهای كانی پری (مدرسه)، بادمجان (مدرسه)، وزمله(مدرسه)

 

-           بخش نمشیر

 

شعبه  ثابت  شماره 1  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش نمشیر - شهركانی سور مدرسه

شعبه  سیار  شماره 2  ثبت نام و اخذ رای واقع دربخش نمشیر -  پاسگاه بوالحسن -روستای آلوت (مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 3  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش نمشیر- روستای زلی(مدرسه)-سرسول (مدرسه)-پاسگاه زلی

شعبه  سیار  شماره 4  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش نمشیر-  روستای چومان (مدرسه)-برده رش كیوه رود (مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 5  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش نمشیر-  روستای صاله-مالته (مدرسه) -كیوه رود (مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 6  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش نمشیر- روستای همره سیط (مدرسه)-گله سوره (مدرسه)- پاسگاه گله سوره-انجیره رشكی -گوماو-میوه كاژاو -شیخانه -انجینه رضا (مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 7  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش نمشیر- روستای انجینه ابراهیم شمالی (مدرسه) -انجینه ابراهیم جنوبی (مدرسه)

شعبه  ثابت  شماره 8  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش نمشیر- روستای بوالحسن -مركز درمانی

شعبه  سیار  شماره 9  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش نمشیر- روستای ساردكه علیا (مدرسه) -مزرلان (مدرسه) -اوغل (مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 10  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش نمشیر- روستای گوره دار (مسجد) -برده بوك (مدرسه) -كانی بید (مدرسه) -كانی سیب (مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 11  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش نمشیر-  روستای رشكی (مدرسه) -ساردكه سفلی (مدرسه) -بایزید (مدرسه)-سیاحومه كهنه (مدرسه) -آلی ماكان (مدرسه) -نمازگاه (مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 12  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش نمشیر- روستای بنده ژاژ (مدرسه) - كانی برد (مدرسه) -كانی آلوچه (مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 13  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش نمشیر- روستای همزلان (مدرسه) -سیاحومه (مسجد)

شعبه  سیار  شماره 14  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش نمشیر-  روستای میر آباد علیا (مدرسه) -كندل (مدرسه) -گویزله (مدرسه)-یعقوب آباد (مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 15  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش نمشیر- پاسگاه زرواو-زرواو علیا (مدرسه) -زرواو سفلی(مدرسه)- صالح آباد (مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 16  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش نمشیر-  روستای مامال(مدرسه) -كانی پزمكه(مدرسه) - كله بز (مدرسه) -دارینه علیا(مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 17  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش نمشیر-  روستای سیوچ علیا(مدرسه) -سیوچ سفلی(مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 18  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش نمشیر- روستای گشكسه( مدرسه) -سیدصارم(مدرسه) -بیلو (مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 19  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش نمشیر-  روستای سماقان (مدرسه) -كوخان (مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 20  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش نمشیر-  روستای پیاوین (مدرسه) -سفید داره (مدرسه) -نمشیر (مدرسه)

 

 

شعبه  سیار  شماره 21  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش نمشیر-  روستاهای كشنه (مدرسه) -نجنه سفلی (مدرسه) -نجنه علیا (مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 22  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش نمشیر-  روستاهای شهینان (مدرسه) -منیجلان (مدرسه) -حسن اباد (مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 23  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش نمشیر-  روستاهای هلو (مدرسه) -پرشه (مدرسه) -زیویه (مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 24  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش نمشیر-  روستاهای سوتو (مدرسه) -برده رش نمشیر (مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 25  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش نمشیر-  روستاهای هورازه(مدرسه) -بیكش(مدرسه) -دول ارزن (مدرسه)

-          بخش آرمرده

 

شعبه  ثابت  شماره 1  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش آرمرده -  شهر آرمرده  مدرسه ابتدایی حاج قادر احمدی

شعبه  ثابت  شماره 2  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش آرمرده  شهر آرمرده  مركز خدمات جهاد كشاورزی

شعبه  سیار  شماره 3  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش آرمرده   روستاهای کوخ شیخ الاسلام (مسجد)-کوخ رشید پیروز(مسجد)-قره بلاغ (مسجد)- کانی بناو (مدرسه ) نیزه رود(مدرسه)

شعبه سیار شماره 4 ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش آرمرده  روستاهای ماسیدر(مسجد)بایزیدآباد(مسجد)کوخ کانی گویز (مدرسه)کانی گویز (مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 5  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش آرمرده   روستاهای میرحسام (مسجد)-نوده (مدرسه)کانی بند (مدرسه)کوخ مامو(مدرسه)برویشکانی(مسجد) 

شعبه  سیار  شماره 6  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش آرمرده   روستاهای کوچر(مدرسه)گندمان(مسجد)باراور(مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 7  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش آرمرده   روستاهای مازوانبند(مدرسه)دوله گویر(مدرسه)کارستم (مسجد) داوده (مدرسه) کانی چولکه(مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 8  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش آرمرده   روستاهای میریوسف سفلی (مدرسه)دیمه(مدرسه)میریوسف علیا(مسجد)کوخ حاج کریم (مدرسه)دشت بکره(مدرسه) کانی سیب(مدرسه)ساطیار(مدرسه)کانی گله (مدرسه)سماقان(مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 9  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش آرمرده   روستاهای سرداب(مدرسه)کانی سیف(مدرسه)سوراو(مدرسه)دوله شین (مدرسه)کارسوله(مدرسه)کانی مازدار(مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 10  ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش آرمرده   روستاهای کوخ حاج قادر (مدرسه)کنده سوره (مسجد) پاسگاه کنده سوره-پاسگاه چمپاراو-کوخ نیوه خان(مسجد)پاسگاه مرزی بلکه-پاسگاه گرماب-پاسگاه دونیس

شعبه  سیار  شماره 11 ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش آرمرده   روستاهای كانی مامر(مدرسه)سیسارگ(مدرسه)بانوان(مسجد)بلكه(مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 12 ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش آرمرده   روستاهای تاژان (مسجد)اتابک (مدرسه)توکل(مدرسه)شیوی ده(مدرسه)قلاتان(مدرسه)چم چاویان(مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 13 ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش آرمرده   روستاهای نیروان(مسجد)سوره بان(مدرسه)سربرد(مسجد)گرماب(مدرسه)کوخ رستم(مدرسه)جسین(مدرسه)

شعبه  سیار  شماره 14 ثبت نام و اخذ رای واقع در بخش آرمرده   روستاهای گوئیل (مدرسه)تاژبان(مدرسه)چروش(مدرسه)موچه (مدرسه)

 

شعبه  سیار  شماره 15 ثبت نام و اخذ رای واقع  در بخش آرمرده  روستاهای سه کانیلان(مدرسه)سالوک علیا(مدرسه)سالوک سفلی(مسجد) قرنه(مدرسه)زربنه(مسجد)

 

 

شرایط انتخاب كنند گان در انتخابات ریاست جمهوری

1- تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران .

2- داشتن هجده سال تمام .

3- عدم جنون .

شرایط انتخاب كنند گان در انتخابات شوراهای اسلامی

در انتخابات شورا های اسلامی شهر و روستا،انتخاب كنندگان به استناد ماده 25 قانون انتخابات،باید دارای شرایط زیر باشند:

1. تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران .

2. حداقل سن 18 سال تمام در روز اخذ رای .

3. سكونت حداقل یك سال در محل اخذ رای به استثنای شهرهای بالای یكصدهزار نفر جمعیت.

تبصره:كسانی كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یك سال قبل از انتخابات در حوزه سكونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رای دهند.

جرایم و تخلفات در انتخابات ریاست جمهوری

ماده 33- ارتكاب امور ذیل جرم محسوب می شود .

1- خرید و فروش رأی

2- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه و یا برگ رأی یا صورت جلسات

3- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات

4- رأی دادن با شناسنامه جعلی

5- رأی دادن با شناسنامه دیگری

6- رأی دادن بیش از یك بار

7- اخلال در امر انتخابات

8- كم و زیاد كردن آرا یا تعرفه ها

9- تقلب در رأی گیری و شمارش آرا

10- رأی گرفتن با شناسنامه كسی كه حضور ندارد

11-  توصیه به انتخاب كاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذرأی اعم از مجریان یا ناظران  یا هر فرد دیگر محل صندوق رای،به رای دهنده

12- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلكس و تلفنگرامها و تلگرافها

13- بازكردن و یا شكستن قفل محل نگهداری و لاك و مهر صندوق های رأی بدون مجوز قانونی

14- جابه جایی ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی

15- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول

16- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذرأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات

 17- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی

جرایم و تخلفات در انتخابات شوراهای اسلامی

ماده 67- ارتكاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آیین نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب می شود:

الف- خرید و فروش رأی.

ب- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.

ج- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

د- رأی دادن با شناسنامه جعلی.

ه- رأی دادن با شناسنامه دیگری.

و- رأی دادن بیش از یك بار.

ز- اخلال در امر انتخابات.

ح- كم و زیاد كردن آرا و یا تعرفه ها.

ط- تقلب در رأی گیری یا شمارش آراء.

ی- رأی گرفتن با شناسنامه كسی كه حضور ندارد.

ك-  توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذرأی یا هر فرد دیگری در محل صندوق رای.

ل- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی، صورتجلسات، تلكسها، و تلفنگرامها و تلگرافها.

م- بازكردن و یا شكستن قفل محل نگهداری و لاك و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز.

ن- جابه جایی ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

س- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

ع- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذرأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات.

 ف- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول  یا به هر نحو غیرقانونی.

ص- ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رای.

ق-عدم رعایت بی طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیات های نظارت استان ، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رای.

قسمتی از مقررات جزایی(مجازات) مربوط به فصل هشتم قانون

 انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

ماده 84- مجازات تخلف از بند 16 ماده 33 به ترتیب ذیل تعیین می گردد:

الف-چنانچه مرتكب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا 74 ضربه شلاق محكوم می گردد.

ب-چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریك یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند تا 74 ضربه شلاق و یا حداكثر تا 2 سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 85- مجازات  كسی كه با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت كند(موضوع بند 17 ماده 33) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتكب سندی هم در این باره جعل نموده باشد،مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی موثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یك بخش و یا یك شهرستان و یا یك استان را برهم بزند مرتكب از یك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 94- مجازاتهای این فصل به انواع مذكور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند متخلف را به مجازات مذكورو یا هر مجازات متناسب دیگری كه در قانون تعزیرات آمده است محكوم نماید.

     
                 

 

13 خرداد 92