آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر بانه

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر بانه

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر بانه می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ 24/03/1392 برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر بانه به شرح زیر می باشد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مشهور به

نام پدر

کد نامزد

1

بهاء الدین آرام

-

محمد کریم

1214

2

لقمان آزادی

-

احمد

1215

3

محمد ابراهیمی نیا

-

کریم

1216

4

علی احمدی بله جر

آکو

حسین

1219

5

جمال اعتماد

-

عویض

1241

6

رضا امین زاده

بهمن

عبدالقادر

1242

7

سیامک بسطامی

-

حبیب الله

1249

8

فرهاد جباری

-

عبدالله

1252

9

بختیار جدیدی

-

عثمان

1254

10

نجم الدین خدایی

-

عبدالرحمن

1257

11

حسام الدین رحیمی

-

حسن

1269

12

ماجد رستمی

-

مصطفی

1272

13

محمد رشید زاده

-

محمد کریم

1275

14

عبدالواحد رفاعی

-

محمد امین

1278

15

عطاء شریفی

شیرکو

رحیم

1287

16

مصطفی شهیدی

-

دارا

1289

17

عثمان صالحزاده

-

صالح

1292

18

هومن طهماسبی

-

محمد حسن

1298

19

صلاح الدین عزت پناه

-

عمر

1415

20

سعداله عزیز پور

-

محمد

1416

21

محمد وریا عزیزی

وریا

صدیق

1417

22

ابوبکر فاطمی

-

محمد

1424

23

مصطفی فتاح پور

-

اسماعیل

1425

24

علی فقیه زاده

-

صادق

1429

25

ادریس قادری

-

کریم

1451

26

انور قادری

-

عبدالحمید

1452

27

انور کدخدا محمدی

-

حسن

1457

28

رحمن لطفی اقدم

-

محمد رشید

1462

29

هوشیار محمد زاده

-

علی

1467

30

رزگار محمدی

-

مصطفی

1469

31

شب بو محمدیانی

-

محمد

1474

32

خالد مرادی

-

عبدالخالق

1478

33

کمال مرادی بانه

کمال خلیفه رحمه

محمد

1479

34

محمد علی مسلمی

-

جلیل

1481

35

خالد مصطفائی

-

عمر

1482

36

فریده مولوی

-

محمد امین

1487

37

سامان مهران

-

محمد علی

1489

38

وریا وثوقی

-

رئوف

1491

39

رضا یار احمدی

-

کریم

1492

 

18 خرداد 92