نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان بانه باحضور "محمد فلاحى" فرمانداربانه ومسئولین استانى وشهرستان درسالن همایشهاى هتل هاله برگزار شد

گزارش تصویری

 

 

 

 

 

 

23 فروردين 96