سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست بانه معرفی شد

با حضور فرماندار بانه و مدیر اداره کل حفاظت از محیط زیست استان کردستان سرپرست جدید اداره محیط زیست بانه معرفی شد.

صبح امروز مراسم معارفه سرپرست جدید اداره محیط زیست بانه در دفتر فرماندار بانه برگزار شد و " کاوه مردای" بعنوان سرپرست جدید اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان بانه معرفی شد.
شایان ذکر است" محمد دلسوز میرزایی" به مدت یکسال ریاست این اداره را بر عهده داشت و سرپرست جدید اداره محیط زیست بانه نیز از کارمندان این اداره می باشد.
23 فروردين 96