معاون توسعه مدیریت منابع استاندارى كردستان :

دعوت از تمامى سرمایه گذاران بومى و غیر بومى به سرمایه گذارى در منطقه ویژه اقتصادى بانه

 

 

دكتر فیروزى طى بازدید از منطقه ویژه اقتصادى بانه از تمامى سرمایه گذاران بومى و غیر بومى به سرمایه گذارى در منطقه ویژه اقتصادى بانه دعوت به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى بانه دكتر فیروزى معاونت توسعه مدیریت منابع استاندارى كردستان در جریان بازدید از منطقه ویژه اقتصادى بانه به همراه فرماندار بانه و مسئولین استانى، با اعلام دعوت از سرمایه گذاران بومى وغیر بومى گفت : منطقه ویژه اقتصادى بانه تا ٦ ماه آینده با تسهیلات ویژه دولت پذیراى سرمایه گذاران بومى و غیر بومى خواهد بود.
وى با تأكید بر تحقق شعار سال مبنى بر تولید و اشتغال تصریح كرد: استاندارى كردستان رفع موانع و توسعه روند پیشرفت طرح منطقه ویژه اقتصادى بانه را در اولویت كارى خود قرار خواهد داد.
دكتر فیروزى در ادامه افزود: بانه به عنوان یك شهر مرزى از ظرفیتهاى بالایی در سطح استان برخوردار بوده و دستگاههاى اجرایی از این ظرفیت در جهت توسعه اشتغال و تولید بهره بگیرند.
ایشان با اشاره به اشتغال به كار نزدیك ٤٠٠ نفر در در مرز سیران بند گفت: سرمایه گذارى در مرز از نظر بازدهى بسیار با ارزش مى باشد و بخشهاى مختلف كشور جهت استفاده مطلوب از این بخش مى توانند اقدام كنند.
معاون توسعه مدیریت منابع استاندارى كردستان تصریح كرد: وجود نیروگاه سى اچ پى در منطقه ویژه اقتصادى مى تواند براى سرمایه گذاران فرصتى مناسب و توجیه اقتصادى داشته باشد و حمایتهاى دولت این بخش را نیز در بر خواهد گرفت.
24 فروردين 96