فرماندار بانه:

نبود انگیزه لازم مشكل اصلى شهرستان در زمینه تولید و اشتغال

 

 

 
فلاحی فرماندار بانه در اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان  فقدان انگیزه لازم در حوزه تولید و اشتغال را یکی از مشکلات اساسی شهرستان بانه دانست.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى بانه عصرامروز اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان به ریاست محمد فلاحى فرماندار بانه و با حضور سایر اعضاء ستاد در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.
فرماندار بانه ضمن تبریك سال جدید و مزین نمودن آن  توسط مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی تولید- اشتغال، اظهار داشت: به دلیل ذهنیت نادرست مردم درباره تولید، وابستگی و اتکای روستائیان به دفترچه های کولبری و قاچاق کالا انگیزه لازم در حوزه تولید و اشتغال در شهرستان وجود ندارد.
فلاحی قاچاق کالا را به مثابه ویروسی فراگیر دانست که مجموعه اقتصاد شهرستان را تحت الشعاع خود قرار داده و مانع از توسعه فعالیت های اقتصادی منطقه گردیده است.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان با اشاره به برنامه های دولت تدبیر و امید در حوزه اصلاح ساختار اقتصادی (مبارزه با قاچاق کالا) وضعیت اقتصادی شهرستان را ناپایدار عنوان کرد و بر لزوم هدایت اعتبارات عمرانی سال جاری به سمت مناطق و کانون های اشتغالزایی و تولید تاکید کرد.
فرماندار بانه یکی از راههای خروج از وضعیت موجود را دعوت از سرمایه گذاران و ترغیب آنان به سرمایه گذاری در حوزه های تولیدی و ایجاد گارگاه های کوچک و زودبازده عنوان نمود.
در پایان مقرر گردید هر کدام از ادارات ذیربط متناسب با حوزه کاری خود فهرست ظرفیت های موجود و معرفی پتانسیل های شهرستان اقدامات لازم را بعمل آورند.
22 فروردين 96