اولین جلسه شورای اداری شهرستان بانه در سال جدید به روایت تصویر

 

 

 

 

 

 

 

21 ارديبهشت 96