اخبار

به همت کشاورزان جوان و خوش ذوق بانه ای؛

احداث مزرعه گوجه فرنگی با استفاده از نشاءهای گلخانه ای پرورش یافته در پشت بام منزل مسکونی شهری!

احداث مزرعه گوجه فرنگی با استفاده از نشاءهای گلخانه ای پرورش یافته در پشت بام منزل مسکونی شهری!

سرپرست فرمانداری شهرستان بانه دیروز در ادامه بازدید از طرح‌های کشاورزی بخش نمشیر از مزرعه ای در اراضی روستای سیاحومه دیدن کرد که ۲۲۰۰۰ نشای گوجه فرنگی کشته شده در آن به همت دو جوان بانه ای در گلخانه ای به مساحت ۴۰ متر مربع واقع در پشت بام خانه آنها پرورش یافته است.

 نژاد مصطفیایی و احمد دفتری دو جوان خوش ذوق و تحصیل کرده در رشته های تجربی و الکترونیک که سابقه برداشت ۱۰۰ تن گوجه فرنگی در هکتار طی سال زراعی گذشته را دارند، امسال هم برای دومین سال متوالی ۲/۷ هکتار مزرعه را در روستای سیاحومه اجاره نموده و به کشت گوجه فرنگی، فلفل و خیار به صورت نشائی و مکانیزه اختصاص داده اند.

 نشاء های گوجه فرنگی کشت‌ شده در این مزرعه به صورت ریشه توپی و شامل چری ایتالیایی، ارلی اوربانا، مارول و رقم ۸۳۲۰ است.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بانه به منظور حمایت از این بهره برداران جوان و تشویق آنها به کشت های نشانی و ترویج فرهنگ این نوع کشت، علاوه بر تأمین ادوات کشت مکانیزه، تامین نوار تیپ جهت آبیاری مکانیزه و نظارت فنی هم توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بانه انجام شده است.

بازدید [ 212 ]
برچسب ها