احزاب و NGO ها

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی

 

انجمن های فعال در شهرستان بانه :

ردیف

نام انجمن

دستگاه مرجع صدور مجوز فعالیت

1

انجمن خیریه احسان

سازمان بهزیستی

2

انجمن خیریه هدیه

سازمان بهزیستی

3

انجمن نابینایان بیرسام

سازمان بهزیستی

4

انجمن حفاظت از محیط زیست ( انجمن پاریزه رانی ژینگه )

وزارت کشور

5

انجمن زنان نیک اندیش

وزارت کشور

6

انجمن خیرین مدرسه ساز

کشوری

7

انجمن معتادان گمنام

کشوری

8

انجمن حمایت از بیماران خاص

کشوری

9

انجمن موسیقی طنین

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

10

انجمن خوشنویسان

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

11

انجمن ادبی فرهنگی هنری

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

12

انجمن نمایش

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

13

انجمن هنرهای تجسمی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

14

انجمن فرهنگی اجتماعی هوژان

استانداری

15

انجمن اجتماعی فرهنگی نوژین شعبه بانه

استانداری

16

انجمن حمایت از زندانیان

اداره زندان ها

17

کانون فرهنگی اجتماعی بانوان

فرمانداری

18

انجمن توسعه فرهنگی آشتی

فرمانداری

19

انجمن موج هنر آربابا

فرمانداری

20

انجمن اجتماعی فرهنگی جوانان نامی بانه

فرمانداری

21

انجمن رفاه دانشجویی

فرمانداری

22

انجمن علمی زانست

ورزش و جوانان

بازدید [ 2405 ]
برچسب ها