اخبار سایت قدیم

برگزاری کارگاه آموزشی طرح ملی توان افزایی و ارتقاء تاب آوری اجتماعی زنان و خانواده در محل کانون فرهنگی اجتماعی بانوان فرمانداری بانه

گزارش تصویری
برگزاری کارگاه آموزشی طرح ملی توان افزایی و ارتقاء تاب آوری اجتماعی زنان و خانواده در محل کانون فرهنگی اجتماعی بانوان فرمانداری بانه
چهار شنبه 24 خرداد سال 1396