اخبار

بازدید از ادارات سطح شهر

بازدید اسماعیل رستم پور فرماندار شهرستان بانه و معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری از شهرداری بانه

بازدید اسماعیل رستم پور فرماندار شهرستان بانه و معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری از شهرداری بانه

بازدید از ادارات سطح شهر

بازدید اسماعیل رستم پور فرماندار شهرستان بانه و معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری از شهرداری بانه

 

دیدار سرزده با ارباب رجوع و پیگیری امور اداری آنان

 

دیدار با شهردار و عوامل شهرداری و تاکید بر تکریم ارباب رجوع و رعایت پروتکل های بهداشتی

بازدید [ 24 ]
برچسب ها