اخبار

بازدید از ساخت و سازهای سطح شهر بانه

بازدید مشترک فرمانداری با حضور ادارات متولی از وضعیت ساخت و سازهای سطح شهرستان

بازدید مشترک فرمانداری با حضور ادارات متولی از وضعیت ساخت و سازهای سطح شهرستان

روز شنبه مورخه ۹۹/۳/۳۱ در راستای اجرای مصوبات جلسه مورخه ۹۹/۳/۱۰(بررسی ساخت و سازهای سطح شهر ) متشکله در فرمانداری بانه ، اکیپی متشکل از کارشناسان فرمانداری ، راه و شهرسازی، شهرداری و نظام مهندسی در اجرای گشتی مشترک از وضعیت ساخت و سازهای سطح شهر بانه بازدید نموند.

مقرر گردید با عنایت به افزایش روند شکل گیری مجدد ساخت و سازها ، بازدیدهای فوق با هدف پیشگیری و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی بوده و بصورت دوره ای و مستمر  ادامه یابد ،وشهروندان و سایر متولیان ساخت و ساز بمنظور جلوگیری از متضرر شدن ‌‌و یا هرگونه خسارات ناشی از ، متوقف شدن عملیات احداث ، تخریب و ... برابر ضوابط ، استانداردهای مربوطه و مجوزهای قانونی اقدام به احداث بنا نمایند

بازدید [ 239 ]
برچسب ها