اخبار

فرمانداری بانه

بازدید معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور همراه با فرماندار بانه و سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان از منطقه ویژه اقتصادی بانه

بازدید معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور همراه با فرماندار بانه و سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان از منطقه ویژه اقتصادی بانه

فتحعلی محمدزاده در این بازدید در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: سال آینده تمامی زیرساخت های لازم در این پروژه فراهم می شود و به موازات تأمین زیرساخت ها، کار واگذاری زمین به سرمایه گذاران، تولید کنندگان، کار آفرینان و متقاضیان سرمایه گذاری نیز آغاز خواهد شد.
محمدزاده یکی از اهداف عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی بانه را توسعه صنایع کوچک ذکر و تصریح کرد: شهرک صنعتی شماره یک و منطقه ویژه اقتصادی بانه از جمله ظرفیت های مهم منطقه برای رونق صنایع تولیدی و روستایی است و در صورتی که زمین مناسب از اراضی ملی و دولتی در اختیار سازمان قرار گیرد به موازات منطقه ویژه اقتصادی، عملیات اجرایی شهرک صنعتی شماره 2 بانه نیز در دستور کار قرار می گیرد.
گفتنی است عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی شهرستان بانه، آبان امسال در ۸۵ هکتار زمین واقع در ۱۵ کیلومتری غرب بانه و ۵ کیلومتری بازارچه مرزی سیرانبند آغاز شد و قرار است تا پایان سال ۹۷ برای واگذاری به سرمایه گذاران آماده شود.
عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی بانه با تامین ۳۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی، درآمد شرکت شهرک ها و اعتبارات ملی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی انجام می شود.

 

بازدید [ 150 ]
برچسب ها