بخشداری آرمرده

بخش آرمرده
دهستان پشت آربابا
دهستان بله كه
شهر: آرمرده

این شهر در بخش آرمرده شهرستان بانه قرار گرفته است. جمعیت این شهر در سال ۱۳۸۵، برابر با ۲٫۲۵۹ نفر بوده است.

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش آرمرده شهرستان بانه در سال ۱۳۸۵ برابر با 10713 نفر بوده است.

 

پرسنل بخشداری آرمرده

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

بخشدار

آقای عارف رحمانی

کارشناس امور اجتماعی و انتخابات

آقای کریم بارانی

ناظر فنی دهیاری

آقای حکیم محمد مرادی

امور خدماتی

آقای مجید شریف زاده

بازدید [ 1217 ]
برچسب ها