بخشداری مرکزی

بخش مرکزی
دهستان شوى (بانه)

شهر: بانه

شهر بانه مرکز شهرستان بانه در فاصله ۲۷۰ کیلومتری شمال غربی سنندج قرار گرفته است.که با شهرستانهای بوکان،  سردشت و سقز هم مرز است.

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش مرکزی شهرستان بانه در سال 1395 برابر با 12221 نفر بوده است.

 

پرسنل بخشداری مرکزی

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

1

بخشدار

خانم نیشتمان خانی

2

کارشناس امور اجتماعی و انتخابات

آقای فریدون شریفی

3

دبیرخانه و بایگانی

آقای سیروان امینی

4

رابط دهیاری ها

آقای محمد حسینی مقدم

5

کارشناس مالی دهیاری ها

خانم چنور کریمی

6

ناظر فنی دهیاری ها

آقای رضا اسماعیلی

7

متصدی خدمات عمومی

آقای اسمعیل مرخزی

بازدید [ 2460 ]
برچسب ها