بخشداری مرکزی

بخش مرکزی
دهستان شوى (بانه)

شهر: بانه

شهر بانه مرکز شهرستان بانه در فاصله ۲۷۰ کیلومتری شمال غربی سنندج در ابتدای راه آسفالت بانه - سردشت قرار گرفته است.که با شهرستانهای بوکان سردشت سقز هم مرز است.

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش مرکزی شهرستان بانه در سال ۱۳۸۵ برابر با 79175 نفر بوده است.

 

پرسنل بخشداری مرکزی

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

بخشدار

آقای محمد امین صبوری

کارشناس امور اجتماعی و انتخابات

آقای امید عباسی

متصدی امور بخشداری

 

آقای فریدون شریفی

دبیرخانه و بایگانی

آقای فاتح توکلی

امور خدماتی

آقای اسماعیل مرخزی

بازدید [ 1167 ]
برچسب ها