بخشداری مرکزی

بخش مرکزی
دهستان شوى (بانه)

شهر: بانه

شهر بانه مرکز شهرستان بانه در فاصله ۲۷۰ کیلومتری شمال غربی سنندج قرار گرفته است.که با شهرستانهای بوکان،  سردشت و سقز هم مرز است.

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش مرکزی شهرستان بانه در سال 1395 برابر با 12221 نفر بوده است.

 

پرسنل بخشداری مرکزی

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

متصدی امور بخشداری  اسماعیل مرخزی 
کارشناس امور دهستانی و شوراها  آقای فریدون شریفی 

بخشدار

آقای محمد امین صبوری

کارشناس امور اجتماعی و انتخابات

آقای امید عباسی

دبیرخانه و بایگانی

آقای فاتح توکلی

بازدید [ 1988 ]
برچسب ها