بخشداری نمشیر

بخش نمشیر
دهستان کانی‌سور
دهستان نمشیر
دهستان بوالحسن
شهر: کانی‌سور


بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش نمشیر شهرستان بانه در سال 1395 برابر با 1639 نفر بوده است مركز این بخش شهر كانی سور میباشد كه جمعیت این شهر در سال 1395، برابر با 1284 نفر در قالب 368 خانوار بوده است.


پرسنل بخشداری نمشیر

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

1

بخشدار

آقای طه کتابی

2

کارشناس امور اجتماعی و انتخابات

آقای ناصر سلیمی

3

کارشناس مالی دهیاری ها

آقای هادی خانی

4

ناظر فنی دهیاری ها

آقای حکیم محمدمرادی

5

دبیرخانه و بایگانی

آقای علی رحیمی

6

متصدی خدمات عمومی

آقای کیوان محمدزاده


بازدید [ 2411 ]
برچسب ها