بخشداری نمشیر

بخش نمشیر
دهستان کانی‌سور
دهستان نمشیر
دهستان بوالحسن
شهر: کانی‌سور

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش نمشیر شهرستان بانه در سال ۱۳۸۵ برابر با 19216 نفر بوده است مركز این بخش شهر كانی سور میباشد كه جمعیت این شهر در سال ۱۳۸۵، برابر با 1141 نفر در قالب 240 خانوار بوده  كه 573 نفر آنها را مرد و 568 نفر را زنان تشكیل می دهند.

 

پرسنل بخشداری نمشیر

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

بخشدار

آقای اسماعیل محمدی

کارشناس امور اجتماعی و انتخابات

آقای بهمن رحمن زاده

متصدی امور بخشداری

آقای ناصر سلیمی

امور خدماتی 

آقای کیوان محمد زاده 

کارشناس امور شوراها آقای سیروس عزیزیان

بازدید [ 1192 ]
برچسب ها