بخشداری نمشیر

بخش نمشیر
دهستان کانی‌سور
دهستان نمشیر
دهستان بوالحسن
شهر: کانی‌سور

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش نمشیر شهرستان بانه در سال 1395 برابر با 1639 نفر بوده است مركز این بخش شهر كانی سور میباشد كه جمعیت این شهر در سال 1395، برابر با 1284 نفر در قالب 368 خانوار بوده است.

 

پرسنل بخشداری نمشیر

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

بخشدار

___________

متصدی امور بخشداری

آقای ناصر سلیمی

امور خدماتی 

آقای کیوان محمد زاده 

کارشناس اموردهستان ها و شوراها علی رحیمی

بازدید [ 1893 ]
برچسب ها