بخشداری نمشیر

بخش نمشیر
دهستان کانی‌سور
دهستان نمشیر
دهستان بوالحسن
شهر: کانی‌سور

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش نمشیر شهرستان بانه در سال 1395 برابر با 1639 نفر بوده است مركز این بخش شهر كانی سور میباشد كه جمعیت این شهر در سال 1395، برابر با 1284 نفر در قالب 368 خانوار بوده است.

 

پرسنل بخشداری نمشیر

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

بخشدار

آقای طه کتابی

کارشناس سیاسی  اجتماعی انتخابات 

آقای ناصر سلیمی

ناظر فنی
آقای حکیم محمد مرادی

امور خدماتی 

آقای کیوان محمد زاده 

کارشناس امور مالی و و دهیاری ها
آقای هادی خانی
 امور دبیر خانه
آقای علی رحیمی

بازدید [ 1979 ]
برچسب ها