بخشداری ننور

بخش ننور
دهستان بوئین
دهستان ننور
شهر: بوئین سفلی

شهری است در استان کردستان در غرب ایران. این شهر در بخش ننور شهرستان بانه قرار گرفته است. جمعیت این شهر در سال ۱۳۸۵، برابر با ۱٫۱۳۲ نفر بوده است این شهر دارای منابع آبی فراوانی است. از چشمه های معروف آن نچیران و کانی بیدها و سوله می باشد که از اولی برای کشتزارها از دومی برای مصارف عمومی بانه و از سومی صرفاً برای مصارف گله های این منطقه استفاده می شوند

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش ننور شهرستان بانه در سال ۱۳۸۵ برابر با 9563 نفر بوده است.

پرسنل بخشداری ننور

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

بخشدار

آقای محمد رحیمی

کارشناس امور اجتماعی و انتخابات

آقای افشین حسین پور

متصدی امور بخشداری

آقای فریدون فرامرزی

دبیرخانه و بایگانی

آقای ابراهیم معروفی

بازدید [ 1027 ]
برچسب ها