بخشداری ننور

بخش ننور
دهستان بوئین
دهستان ننور
شهر: بوئین سفلی

بوئین شهری است در استان کردستان در غرب ایران. این شهر در بخش ننور شهرستان بانه قرار گرفته است. جمعیت این شهر در سال 1395، برابر با 1518 نفر بوده است این شهر دارای منابع آبی فراوانی است. از چشمه های معروف آن نچیران و کانی بیدها و سوله می باشد که از اولی برای کشاورزی از دومی برای مصارف عمومی بانه و از سومی صرفاً برای متفرقه از جمله دامپروری استفاده می شود. 
بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش ننور شهرستان بانه در سال 1395 برابر با 7951 نفر بوده است.

پرسنل بخشداری ننور

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

کارشناس عمران  آقای افشین حسین پور  
کارشناس امور دهستان ها  سیروس عزیزیان 

بخشدار

آقای سید عارف رحمانی

دبیرخانه و بایگانی

آقای ابراهیم معروفی

بازدید [ 1699 ]
برچسب ها