اخبار

فرمانداری بانه

تخریب 17 مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان بانه در سال جاری

از ابتدای امسال تاکنون 17 مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی در شهرستان بانه تخریب و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شده اند.
تخریب 17 مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان بانه در سال جاری

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بانه گفت: «از ابتدای سال جاری 7 مورد خانه کارگری و 10 مورد بنا (خانه باغ) که به صورت غیر مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان احداث شده بود، تخریب شده است».
مهندس کریم شریفی افزود: «تخریب این واحدها با دستور مراجع قضایی و در اجرای مصوبات شورای حفاظت از اراضی کشاورزی شهرستان بانه صورت گرفته است».
وی خاطر نشان کرد: «در مراحل شروع به کار این نوع ساخت و سازها، به مالکان تذکر شفاهی و اخطار کتبی داده شده است، اما بدون توجه به این اخطارها اقدام به ساخت بنا نموده اند».
شریفی با اشاره به فرآیند بررسی و احکام این نوع جرایم و تخلفات گفت: «علاوه بر قلع و قمع این گونه بناها، متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند و بر اساس قانون، برای بار اول به جزای نقدی از 1 تا 3 برابر قیمت زمین و در صورت تکرار به زندان نیز محکوم خواهند شد».
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بانه تصریح کرد: «در تازه ترین اقدام در زمینه اجرای تصمیمات شورای حفاظت از اراضی کشاورزی شهرستان بانه، در یک هفته اخیر 2 واحد احداث شده شامل یک واحد به مساحت 200 متر مربع در مرحله سفت کاری و یک مورد دیگر هم به متراژ 80 متر مربع در مرحله اتمام ساختمان، به همت دستگاه قضایی و با حضور نیروی انتظامی تخریب شده است».

 

بازدید [ 543 ]
برچسب ها