اخبار

فرمانداری بانه

جلسه کمیسیون هماهنگی خرید تضمینی و ستاد تنظیم بازار شهرستان بانه

جلسه کمیسیون هماهنگی خرید تضمینی و ستاد تنظیم بازار شهرستان بانه

با حضور:

  مهندس محمد امین زاده، سرپرست فرمانداری شهرستان بانه

  جمال صالحی، مدیر نمایندگی شرکت بازرگانی دولتی ایران در استان کردستان

  پیمان اسکندری، مدیر سازمان تعاون روستایی کردستان

  شهریار حنیفی، مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

  بختیار خلیقی، معاون بازرگانی داخلی و سمیعی رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان

  نمایندگان شرکت های حمل و نقل

 در این نشست سرپرست فرمانداری شهرستان بانه بر آمادگی مراکز خرید گندم، ایجاد مرکز خرید جدید گندم در شهر آرمرده، زیرساخت های مخابراتی و برق مورد نیاز مراکز خرید، تسریع در صدور مجوز حمل، تامین سوخت و افزایش کیفیت گندم قابل خرید به منظور بهبود کیفیت آرد تولید شده تاکید نمود.

 بر اساس برآوردها پیش بینی می شود امسال ۷۵۰۰ تن گندم در شهرستان بانه تولید و از این مقدار ۵۵۰۰ تن به عنوان مازاد بر نیاز از کشاورزان خریداری شود.

بازدید [ 227 ]
برچسب ها