اخبار

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بانه:

جمع آوری پیله ابریشم در ۳ واحد پرورش کرم ابریشم این شهرستان آغاز شد

جمع آوری پیله ابریشم در ۳ واحد پرورش کرم ابریشم این شهرستان آغاز شد

مهندس کریمی شریفی: با نظارت کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی، جمع آوری پیله ابریشم در ۳ واحد پرورش کرم ابریشم در شهرستان بانه آغاز شد.

 شریفی: جهاد کشاورزی بانه در بهار امسال  به صورت رایگان جعبه های حاوی تخم کرم ابریشم در اختیار این واحدها قرار داده بود.

بازدید [ 222 ]
برچسب ها