اخبار

فرمانداری بانه

در نخستین جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار بانه، بر اجرای مفاد ماده 16 قانون حمایت از این ستاد با هدف احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد در بانه تاکید شد.

در نخستین جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار بانه، بر اجرای مفاد ماده 16 قانون حمایت از این ستاد با هدف احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد در بانه تاکید شد.

در این نشست که عصر امروز به ریاست فرماندار شهرستان بانه و با حضور تمامی اعضا برگزار شد، مهم ترین مشکلات و نارسایی های موجود در بافت های ناکارآمد، سکونت گاه های غیر رسمی، پهنه های شهری نابسامان و دارای پیشینه های روستایی حاشیه شهر بانه بررسی و مقرر شد در اولین گام از فعالیت های این ستاد، 5 کارگروه اصلی و تخصصی آن تشکیل و فعال شود.
ساماندهی کالبدی، زیر ساختی و میراث فرهنگی، ساماندهی فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی، ارتقای اقتصادی و مشارکت مردمی، پیشگیری از گسترش محله های ناکارآمد جدید و تامین منابع مالی لازم، از جمله اقدامات و برنامه های پیش روی ستاد بازآفرینی است که در چارچوب وظایف تخصصی کارگروه هاست.
فرماندار شهرستان بانه در نخستین جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار در بانه، بر تسریع و تسهیل در خدمات رسانی به محل های حاشیه شهر بانه در قالب این ستاد تاکید کرد و از مدیران دستگاه های اجرایی عضو خواست با پیشنهادات اجرایی و عملیاتی مناسب در کارگروه های تخصصی و شورای تلفیق، زمینه اقدام و اثرگذاری مطلوب بر بهبود وضعیت بافت های ناکارآمد شهری بانه را فراهم نمایند.

 

بازدید [ 120 ]
برچسب ها