گزارشات تصویری

دیدار فرماندار بانه، نماینده مردم شریف شهرستان های سقز و بانه در مجلس و رئیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی این شهرستان با خانواده های معظم شهدا

دیدار فرماندار بانه، نماینده مردم شریف شهرستان های سقز و بانه در مجلس و رئیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی این شهرستان با خانواده های معظم شهدا
دیدار فرماندار بانه، نماینده مردم شریف شهرستان های سقز و بانه در مجلس و رئیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی این شهرستان با خانواده های معظم شهدا
دیدار فرماندار بانه، نماینده مردم شریف شهرستان های سقز و بانه در مجلس و رئیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی این شهرستان با خانواده های معظم شهدا