اخبار

بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان بانه از طرح آبرسانی به زمین های پایین دست سد عباس آباد

سرپرست فرمانداری شهرستان بانه در بازدید از بخش ننور، به کارگاه اجرای طرح آبرسانی به اراضی کشاورزی پایین دست سد عباس آباد رفت و از مراحل اجرای این طرح با استفاده از لوله های بزرگ پلی اتیلن بازدید کرد.

سرپرست فرمانداری شهرستان بانه در بازدید از بخش ننور، به کارگاه اجرای طرح آبرسانی به اراضی کشاورزی پایین دست سد عباس آباد رفت و از مراحل اجرای این طرح با استفاده از لوله های بزرگ پلی اتیلن بازدید کرد.

گفتنی است سال گذشته بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال برای آبرسانی به ۲۶۹ هکتار اراضی کشاورزی پایین دست سد که دارای حقابه برداشت از رودخانه روستا بودند، هزینه شد و در قالب این طرح ضمن ساماندهی بهره برداران در قالب یک شرکت تعاونی، به هر هکتار از اراضی این منطقه ۱۳۰ میلیون ریال جهت آبرسانی مکانیزه پرداخت شد.

 

شایان ذکر است برای تکمیل عملیات انتقال آب سد عباس آباد به اراضی کشاورزی، یک ایستگاه پمپاژ به مبلغ تقریبی ۶ میلیارد ریال نیاز است.

بازدید [ 83 ]
برچسب ها