اخبار

بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان بانه از کارگزاری رسمی تامین اجتماعی

سرپرست فرمانداری شهرستان بانه همچنین از کارگزاری رسمی تامین اجتماعی این شهرستان بازدید و از نزدیک با کارکنان و مراجعه کنندگان این مرکز دیدار و گفتگو کرد.

سرپرست فرمانداری شهرستان بانه همچنین از کارگزاری رسمی تامین اجتماعی این شهرستان بازدید و از نزدیک با کارکنان و مراجعه کنندگان این مرکز دیدار و گفتگو کرد.

کارگزاری رسمی تامین اجتماعی بانه در راستای برون سپاری خدمات کیفی و مطلوب به مخاطبان، تسهیل در امورات و روانسازی خدمات به جامعه هدف، از ابتدای دی ماه ۹۷ در بانه دایر شده است.

گفتنی است بخش قابل توجهی از خدمات تامین اجتماعی از جمله تعهدات کوتاه مدت، بررسی درخواست های بیمه، عقد قرارداد بیمه، صدور تمدید و المثنی دفترچه خدمات درمانی، بخشی از بازرسی‌ها، صدور، پرداخت و تایید فیش حق بیمه، ارسال لیست حق بیمه به صورت ماهانه با گستردگی جامعه هدف شامل بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان این شهرستان در این مرکز انجام می شود.

بازدید [ 38 ]
برچسب ها