گزارشات تصویری

مراسم گرامیداشت حماسه 9 دی با حضور خانواده های معظم شهدا، امام جمعه بانه، فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان،نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، فرماندار بانه، مردم ومسولان

مراسم گرامیداشت حماسه 9 دی با حضور خانواده های معظم شهدا، امام جمعه بانه، فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان،نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، فرماندار بانه، مردم ومسولان
مراسم گرامیداشت حماسه 9 دی با حضور خانواده های معظم شهدا، امام جمعه بانه، فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان،نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، فرماندار بانه، مردم ومسولان
مراسم گرامیداشت حماسه 9 دی با حضور خانواده های معظم شهدا، امام جمعه بانه، فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان،نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، فرماندار بانه، مردم ومسولان
مراسم گرامیداشت حماسه 9 دی با حضور خانواده های معظم شهدا، امام جمعه بانه، فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان،نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، فرماندار بانه، مردم ومسولان
مراسم گرامیداشت حماسه 9 دی با حضور خانواده های معظم شهدا، امام جمعه بانه، فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان،نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، فرماندار بانه، مردم ومسولان