معرفی فرمانداری بانه

 

فرمانداری بانه
بنا بر تصویب هیات وزیران و به پیشنهاد وزارت کشور در یازدهم شهریور ماه 1325 بخش سقز به شهرستان تبدیل شد و مرکز فرمانداری هم در شهر سقز قرار گرفت و بخش بانه نیز از شهرستان سنندج منتزع و بخش تابع سقز منظور شد و در سال 1342 نیز فرمانداری شهرستان بانه تاسیس گردید.

 


فرماندار بانه
نام و نام خانوادگی: محمد فلاحی
مدرك تحصیلی: لیسانس علوم سیاسی
سمت: فرماندار شهرستان بانه
محل تولد: مریوان
تاریخ تولد: 1347
 سوابق كاری:
کارشناس استانداری کردستان
بخشدار بخش ننور شهرستان بانه
معاون فرماندار مریوان
معاون مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری کردستان
سرپرست دفتر سیاسی و انتخابات استانداری کردستان
فرماندار مریوان
فرماندار بانه

 

پرسنل فرمانداری بانه

 

1

فرماندار

آقای محمد فلاحی

طبقه دوم

2

مسئول دفتر فرماندار

آقای ماجد شیخ الاسلامی

3

رئیس دفتر سیاسی

آقای فرزاد خدری

4

سرپرست بازارچه مرزی سیرانبند

آقای محمد رحیمی

5

کارشناس امور اجتماعی و فرهنگی

خانم تافگه حسن پور

6

کارشناس سیاسی انتظامی

خانم معصومه صوفی

7

مشاور فرماندار در امور بانوان

خانم فاطمه محمدی

8

دبیرخانه و بایگانی محرمانه

آقای سردار کریم نژاد

9

مسئول روابط عمومی

آقای علی رحیمی

10

کارشناس روابط عمومی

آقای صلاح الدین حسنی

11

متصدی خدمات عمومی

آقای محمد امینی

12

معاونت سیاسی و اجتماعی

آقای نژاد شهیدی

طبقه اول

13

معاونت عمران و برنامه ریزی

-

14

مسئول دفتر معاونین

آقای محمد رشیدی

15

کارشناس امور اجتماعی و انتخابات

خانم نیشتمان خانی

16

رئیس اداره عمران

آقای طه منزه

17

مسئول اداری و مالی

آقای محمد امین زاده

18

کارشناس فناوری

خانم مرجان خرسندی

19

کارشناس امور شوراها

آقای ابراهیم شریفپور

20

کارشناس امور شهری و روستایی

آقای محمد علی منتظری

21

امین اموال و انبار

آقای محمد رشیدی

22

حسابدار و کارپرداز

آقای سعداله صحرانورد

23

کارشناس عمران و برنامه ریزی

آقای کاوه امین نژاد

24

آقای فریدون فرامرزی

25

آقای بهاالدین حیدری

26

مسئول دبیرخانه

آقای رزگار باوانی

27

مسئول بایگانی

خانم په شیو زاهدی

28

نامه رسان

آقای فریدون رحیمی

29

متصدی خدمات عمومی

آقای عثمان موسوی

30

آقای یادگار عظیمی پناه

31

بازرسی ، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

آقای محمد هادی سوری

طبقه همکف

32

مسئول آموزش و یارانه

آقای نجم الدین خدایی

33

نقلیه

آقای محمد علی علیپور

34

آقای کمال رستمی

35

تاسیسات

آقای هیرش معروفی

36

مخابرات

آقای صلاح الدین مصطفوی

37

متصدی امور دفتری بازارچه

آقای علی نظیری

 

 

بازدید [ 2251 ]
برچسب ها