اخبار

اطلاعیه انتخابات

موضوع مواد 45 قانون و 21 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس

موضوع مواد 45 قانون و 21 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس

ثبت نام داوطلبان نمایندگی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 10 آذر ماه لغایت شنبه 16 آذر ماه جمعاً به مدت (7) روز در وزارت کشور و   208  فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه (سقز) و نیز سفارتخانه ها و کنسولگری های خارج از کشور انجام  خواهد شد. 

داوطلب با مراجعه به محل ثبت نام می بایست مدارک ثبت نام را به طور کامل به همراه داشته باشد که عبارتند از :
1 ـ اصل شناسنامه و یک نسخه تصویری کلیه صفحات آن؛
2 ـ اصل کارت ملی و یک نسخه تصویری پشت و روی آن؛
3 ـ یک قطعه عکس 4*3 جدید پشت نویسی شده ؛
4 ـ اصل آخرین مدرک تحصیلی (کارشناسی ارشد یا معادل آن ) و یک نسخه تصویری آن؛
5 ـ اصل کارت پایان خدمت و یا مدرکی معتبر دال بر معافیت دائم داوطلب به همراه یک نسخه تصویر آن؛
6 ـ اصل مدارک ایثار گری (جانبازی، آزادگی و فرزند شهید) و یا گواهی ایثار گری برای رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه رزمندگی به همراه یک نسخه تصویری آن؛
7 ـ اصل گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفاءو عدم اشتغال در پست مشاغل موضوع ماده 29 قانون انتخابات ؛

کاربر ثبت نام می بایست کلیه مدارک فوق را روئیت و برسی نموده و تصویر مدارک را پس از مطابقت با اصل آنها،برابر با اصل نماید. در صورت عدم تکمیل مدارک و یا مورد تایید نبودن آنها، تمامی مدارک به داوطلب، عودت وثبت نام انجام نخواهد شد.

سن داوطلب با توجه به بند 7 ماده 28 قانون انتخابات می بایست در محدوده سنی حداقل 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام در روز ثبت نام باشد.

بر اساس مصوبه ستاد انتخابات کشور، زمان ثبت نام در هفت روز قانونی آن، از ساعت 8 صبح آغاز و در ساعت 18پایان می پذیرد.

 

بازدید [ 183 ]
برچسب ها