اخبار

فرمانداری بانه

نشست سرپرست فرمانداری شهرستان بانه با اعضای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی این شهرستان

نشست سرپرست فرمانداری شهرستان بانه با اعضای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی این شهرستان
سرپرست فرمانداری شهرستان بانه در این نشست گفت: کشاورزان پیشگامان عرصه تولید و توسعه هستند.
مهندس محمد امین زاده: دولت برای حمایت از کشاورزان در راستای رونق تولید، ارتقای معیشت روستائیان، افزایش پوشش بیمه اجتماعی و حقوق صنفی کشاورزان مصمم است.
 

بازدید [ 239 ]