اخبار بخشداری ها

فرمانداری بانه

پیش بینی می شود امسال بالغ بر ۷ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان شهرستان بانه خریداری شود.

پیش بینی می شود امسال بالغ بر ۷ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان شهرستان بانه خریداری شود.

بخشدار مرکزی بانه گفت: اطلاع رسانی لازم مبنی بر ثبت نام کشاورزان در سامانه خرید گندم از ماه ها قبل انجام و ترتیبی اتخاذ شده تا امسال مراحل خرید تضمینی گندم به نحو مطلوب انجام شود.

محمد امین صبوری در نشست اعضای کارگروه خرید تضمینی گندم شهرستان بانه، با اشاره به حمایت های انجام شده برای تسهیل در خرید گندم، از آمادگی ۳ مرکز خرید گندم در شهر های کانی سور و بویین و دهستان شوئ و تجهیز این مراکز به نمازخانه، سرویس بهداشتی و تجهیزات و فضاهای خدماتی و رفاهی خبر داد.

در این نشست جمال صالحی مدیر شرکت بازرگانی دولتی ایران در استان کردستان، شهریار حنیفی مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان، عبداله فرجی رئیس نظام صنفی کشاورزی استان کردستان و شهرستان بانه و کریم شریفی مدیر جهاد کشاورزی بانه هم به بیان اقدامات انجام شده در زمینه خرید تضمینی گندم پرداختند.

بازدید [ 246 ]
برچسب ها