کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان


کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان
برابر پاسخ استفساریه قانون اصلاح تبصره 2 ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه ا قتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه 22/10/81 مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، کمیته برنامه ریزی شهرستان در محدوده کلیه اعتبارات هر فصل و برنامه نسبت به تصویب طرحها و پروژه ها اقدام ، و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موظف به ابلاغ تخصیص اعتبارات بصورت پروژه ای خواهد بود. شورای برنامه ریزی و توسعه استان وظایف زیر را بعهده دارد:

1) بررسی و تائید برنامه های بلند مدت توسعه استان شامل جهت گیریهای توسعه بلند مدت استان که در چهارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت گیری بلند مدت کشور و طرح آزمایش ملی
2) بررسی و تائید برنامه های میان مدت توسعه استان شامل هدفها،سیاستهاو خط مشی های توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و اولویتهای سرمایه گذاری در توسعه استان که در چهارچوب رهنمودهای کای و سیاستهای کلان و بخشی سازگار با برنامه میان مدت ملی برای دوره برنامه توسعه تهیه میشود .
3) تصویب طرحهای توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی در قالب برنامه ریزی توسعه استان ، با رعایت سیاستهای مصوب شورای عالی معماری و شهری.
4) اتخاذ تدابیر لازم برای آن قسمت از درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در استان که توسعه که توسط دستگا ه اجرایی استانی وصول و به خزانه استان واریز میگردد(درآمد استانی) و پیشنهاد کسب منابع جدید درآمد در چهارچوب سیاستهای مصوب دولت.
5) اتخاذ تدابیر لازم برای صرفه جویی در هزینه‌ها و پیشنهاد راههای کاهش هزینه در چارچوب سیاستهای مصوب دلت.
6) بررسی و تایید بودجه پیشنهادی سالانه استان شامل منابع مالی لازم از محل درآمدهای استان و مهمی از منابع ملی واعتبارات جاری وعمرانی دستگاههای اجرایی استان از محل درآمد عمومی واعتبارات از محل درامد اختصاصی در چارچوب بخشنامه ها ودستورالعملهای تهیه وتنظیم بودجه کل کشور برای ارائه به سازمان برنامه وبودجه
7) بررسی و توزیع اعتبارات عمرانی استانی مصوب بین فصول و برنامه هاو طرحهای عمرانی ودستگاههای اجرایی استانی به تفکیک شهرستان بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه استان
8) برسی وتوزیع اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی استان به تفکیک برنامه وفصول هزینه بر اساس پیشنهاد وسازمان برنامه وبودجه
9) بررسی وتصمیم گیری در مورد توسعه صادرات غیر نفتی استان و در صورت لزوم خط مشی های اجرایی مبادلات مرزی اعم از بازارچه های،تعاونیهای مرزنشینی و چارچوب سیاستهای کلی تجارت خارجی کشور
10) بررسی برنامه های سالانه ومیان مدت اصلاح و تحول اداری متناظربا برنامه های توسعه مصوب وپیشنهاد آن به مراجع ذیربط
11) شناخت قابلیتها مزیتهای نسبی استان وایجاد زمینه های لازم برای تشویق و توسعه سرمایه گذاریهای مردمی در امور اقتصادی ،تولیدی، اجتماعی
12) سازماندهی کمکها ومشارکتهای مردمی در اقدامات عمرانی و امور عام المنفعه
13) بررسی راههای تجهیز وجذب پس اندازهای مردم وبکارگیری آنها در امور توسعه استان در چارچوب سیاستها وخط مشی های پولی کشور
14) پیشنهاد برنامه های توسعه مشارکت زنان وجوانان به ویژه بسیجیان در فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی،فرهنگی استان جز مراجع ذیربط وتنظیم سیاستهای اجرایی مربوطه
15) پیشنهاد برنامه های توسعه منابع انسانی به مراجع ذی ربط و تنظیم سیاستهای اجرایی مربوطه
16) پیشنهاد برنامه های استقرار نظام تامین اجتماعی ملی در سطح استان به مراجع ذی ربط وتنظیم سیاستهای اجرائی مربوطه
17) بررسی وضعیت اشتغال در سطح استان و پیش بینی روشهای تشویقی برای سرمایه گذاری در امور اشتغال زا
18) پیشنهاد برنامه وتامین منابع تقویت وتوسعه بسیج استان

 

اعضای کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان

1

فرماندار ( رئیس )

13

رئیس شرکت نفت و فرآورده های نفتی

2

نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( دبیر )

14

رئیس امور آب

3

رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی

15

رئیس شرکت مخابرات

4

رئیس نمایندگی مسکن و شهرداری

16

رئیس بانک ملی

5

رئیس اداره حفاظت محیط زیست

17

دو نفر صاحب نظر به انتخاب شورا ( ترجیحا از تشکل های تخصصی بخش خصوصی و آشنا به مسایل توسعه شهرستان

6

رئیس اداره بازرگانی

18

شهردار

7

رئیس اداره راه و ترابری

19

رئیس دادگستری

8

رئیس سازمان جهاد کشاورزی

20

رئیس اداره اطلاعات

9

رئیس شبکه بهداشت و درمان

21

رئیس اداره تربیت بدنی یک نفر از بانوان صاحب نظر به پیشنهاد مرکز امور مشارکت زنان و موافقت فرماندار

10

مدیر سازمان آموزش و پرورش

22

رئیس شورای اسلامی شهرستان

11

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

23

نماینده مجلس

12

رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 

 

 

بازدید [ 4594 ]
برچسب ها