کمیته گردشگری و میراث فرهنگی

گردشگری و میراث فرهنگی
1) بررسی وتلفیق برنامه های بلندمدت ومیان مدت بخش جهانگردی ومیراث فرهنگی شهرستان درچهارچوب برنامه های توسعه کشور وطرحهای آمایش وتوسعه وعمران استان
2) پیشنهادبودجه سالانه بخش جهانگردی شهرستان درچهارچوب بخشنامه هاودستورالعمل تهیه وتنظیم بودجه سالانه استان
3) تدوین اولویت های پژوهشی درامورگردشگری ومیراث فرهنگی وپیشنهاد آن به کارگروه پژوهش آماروفن آوری اطلاعات
4) بررسی پیشنهادها وارایه راهکارهای مناسب درزمینه های زیر:
الف: تقویت انگیزه سیروسفروسیاحت ازطریق ایجادتسهیلات تاسیسات وتجهیزات گردشگری
ب: جذب حمایتهای مادی ومعنوی مردم وتشریک مساعی همه جانبه آنهادرزمینه حفظ واحیاومعرفی میراث فرهنگی شهرستان
پ: جلوگیری ازهرگونه اقدام غیرقانونی درزمینه حفاریهای غیرمجاز وتخریب آثار فرهنگی ت: ساخت وتوسعه تاسیسات اقامتی ارزان قیمت واردوگاههای جهانگردی
ث: تاسیس هتل ها ،مهمانپذیرها ورستورانهای میان راهی وچگونگی اداره آنها
ج: ایجادهماهنگی بین دستگاههای ذیربط جهت استفاده بهینه ازامکانات سیاحتی موجود
چ: توسعه صنعت گردشگری شهرستان ازطریق آماده سازی ومعرفی قطبهای سیاحتی
ح: توسعه مشارکتهای مردمی ازطریق تشویق وحمایت ازراه اندازی ،ترمیم، توسعه، بهسازی وارایه خدمات بهتروبیشترمراکزسیاحتی وگردشگری ونیز واحدهای اقامتی وپذیرایی شهرستان
خ: غنی سازی اوقات فراغت بویژه جوانان ازطریق سازماندهی تورهای سیاحتی واکوتوریسم
د: تبدیل کاروانسراها و رباطها به مراکز اقامتی میان راهی
ذ: استفاده ازامکانات تبلیغی برای معرفی سیمای گردشگری شهرستان
ر: تربیت وآموزش نیروی انسانی درامورگردشگری ومیراث فرهنگی شهرستان

 

اعضای کمیته گردشگری و میراث فرهنگی

1

بخشدار ( رئیس )

2

رئیس میراث فرهنگی ( دبیر )

3

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی

4

رئیس سازمان حمل و نقل و پایانه ها

5

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

6

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست

7

فرمانده ناحیه انتظامی

8

رئیس اداره راه و ترابری

9

رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان

10

رئیس منابع طبیعی

11

مسئول امور اجتماعی فرمانداری

12

شهردار

13

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه

14

مدیر کل صدا و سیما

15

رئیس آموزش و پرورش

16

نماینده سازمان ملی جوانان ( رئیس مجلس مشورتی جوانان مستقر در فرمانداری )

17

رئیس اداره بازرگانی

18

رئیس گمرک دو نفر صاحب نظر که حداقل یکی از آنان از میان بانوان باشد به انتخاب کارگروه ( بدون حق رای )

19

نماینده اتحادیه دفاتر خدمات مسافرتی ( بدون حق رای ) رئیس مجمع صنفی هتلداران ( بدون حق رای )

 

بازدید [ 1987 ]
برچسب ها