اخبار بخشداری ها

بازدید سرزده سرپرست فرمانداری شهرستان بانه از بخش آرمرده

گزارش تصویری

گزارش تصویری

 

دیدار مهندس امین زاده با امام جمعه شهر آرمرده

بازدید مهندس امین زاده از شهرداری آرمرده و دیدار با عوامل شهرداری

شهرداری آرمرده در سال شش ماهه اول جاری، 1500 متر جدول گذاری، 5000 متر بتن ریزی معابر و 1 کیلومتر دفع بهداشتی فاضلاب را با همکاری اداره آب و فاضلاب شهری بانه با اعتبار 1500 میلیون ریال به انجام رسانده است.

بازدید مهندس امین زاده از بخشداری آرمرده و دیدار با بخشدار و کارکنان بخشداری

بازدید سرپرست فرمانداری بانه از مرکز بهداشت شهر آرمرده و دیدار با کارکنان آن مرکز

شایان ذکر است مرکز بهداشت شهر آرمرده 5482 نفر را با یک نفر پزشک عمومی، یک نفر دندانپزشک، یک ماما و 3 کارشناس تحت پوشش قرار می دهد.

بازدید مهندس امین زاده از مرکز جهاد کشاورزی آرمرده و دیدار کارکنان آن مرکز

بازدید مهندس امین زاده از حوزه بسیج شهید حسنی آرمرده و دیدار کارکنان آن حوزه

بازدید [ 801 ]
برچسب ها