اخبار

معاون سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری اقتصادی کشور:

ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی بانه و معرفی مشوق های موجود، مهمترین شیوه جذب سرمایه گذاری و استقبال از سرمایه گذاران خارجی است

  ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی بانه و معرفی مشوق های موجود، مهمترین شیوه جذب سرمایه گذاری و استقبال از سرمایه گذاران خارجی است

معاون سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های فنی و اقتصادی کشور در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بانه گفت: باید با ایجاد مشوق های اقتصادی تلاش کنیم سرمایه گذاران داخلی و خارجی، اولویت سرمایه گذاری خود را در منطقه ویژه اقتصادی بانه قرار دهند.

دکتر اکبر قهرمانی گفت: هر اندازه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و معرفی مشوق‌ها بهتر صورت گیرد، سرمایه‌گذاران انگیزه بیشتری برای روی آوردن به منطقه ویژه اقتصادی بانه در مقایسه با مناطق اطراف خواهند داشت.

 قهرمانی با اشاره به وظیفه دستگاه های اجرایی و متولیان منطقه ویژه اقتصادی، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و به دنبال آن شناسایی ظرفیت‌های موجود را قدم های اول در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی به ویژه با توجه به نزدیکی منطقه ویژه اقتصادی بانه به اقلیم کردستان عراق برشمرد و آن را نکته کلیدی در زمینه رقابت با بازارهای دیگر کشورهای همسایه و منطقه دانست.

 وی خاطرنشان کرد: بهتر است برای رونق و شکوفایی منطقه ویژه اقتصادی بانه کار خود را با سرمایه گذاران ترکیه و اقلیم کردستان عراق آغاز کنیم و محصولات تولیدی را به بازارهای این کشورها بشناسانیم.

 معاون سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی کشور در ادامه گفت: این سازمان با در نظر گرفتن مشوق های قانونی و با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان بانه و منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان، نهایت تلاش و حمایت‌های لازم را از جذب سرمایه گذاران خارجی و ایجاد و گسترش ارتباطات خارجی برای سرمایه‌گذاران به عمل خواهد آورد.

بازدید [ 51 ]
برچسب ها