بازدید فرماندار شهرستان بانه از پرورش بز اصیل مرخز در بخش آرمرده
18 مرداد 96  11:54 ق.ظ


 

 

محمد فلاحی بر فراهم نمودن بسترهای لازم برای احیای یکی از صنایع دستی مهم منطقه یعنی شالبافی و اقدامات حمایتی مرتبط تاکید و این امر را از اولویت های پیش رو در زمینه اشتغالزایی در منطقه ذکر کرد.
پرداخت تسهیلات بدون بهره با کارمزد 4 درصد به منظور خرید دام و احداث یا مناسب سازی جایگاه نگهداری، عدم نیاز به تغییر کاربری عرصه برای متقاضیان پرورش بز مرخز و کمک به تأمین آب شرب مورد نیاز دام ها، از جمله مهمترین این حمایت هاست.
در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، مقدمات اجرایی تبدیل شهر آرمرده به مرکز شالبافی در کشور با همکاری تمامی دستگاه های اجرایی از جمله کشاورزی، صنایع دستی و صندوق کارآفرینی امید فراهم شده است.